Učenje, dijaki in starši

Inštrukcije angleščineUčenje je zahteven proces, in starši to marsikdaj pozabljajo. Na srednješolsko snov gledajo kot na nekaj, česar se je treba zgolj naučiti, pri tem pa pozabljajo, da večine znanja iz srednje šole tudi sami nimajo. Izgovor, da jim ga ni potrebno imeti, seveda ne pomaga prav nič – kvečjemu kaže na to, da njihov odnos z otrokom oziroma dijakom ni najboljši, saj niti malo ne razumejo njegove težave oziroma se je niti ne trudijo razumeti. Učenje namreč ni nekaj, kar je enostavno. In z mnenjem, da se je treba snovi »samo naučiti«, starši ne bodo prišli prav daleč. Namesto, da bi dijaka spodbudili, ga zgolj še bolj potisnejo v težave. Če je učenje nekaj tako enostavnega, potem najstniku, ki se očitno ne zna učiti, starši tako dajejo jasen povod za slabo samopodobo, ki je običajno že sicer precej načeta. »Učenje je enostavno, meni pa ne gre. Zakaj? Sem tako neumen? Sem tako nesposoben? Je z mano kaj narobe?« V primerih ko starši sami ne najdejo dovolj pozitivne spodbude za otroke, so inštrukcije najbolj modra rešitev. Če ima otrok npr. težave z razumevanjem angleškega jezika, so inštrukcije angleščine prava stvar! Usposobljeni inštuktorji bodo znali motivirati slehernega najstnika in ga celo navdušiti za učenje prej osovraženega predmeta.

Kadar pride pri dijaku do učnih težav, naj starši raje pristopijo precej bolj pozitivno. Učenje namreč ni enostavno, in srednja šola je danes precej zahtevnejša, kot je bila včasih. Zato naj starši skrbijo predvsem za spodbudo ter tako dijaku pomagajo, da se bo učenja lotil z optimizmom.

Vreme Slovenija